Pořízení nového stroje.

Jedná se o vysokorychlostní výsekový automat s automatickým výlupem.