Finanční podpora z EU

Na účast společnosti SAPRIL s.r.o. na veletrhu FachPack 2015 a FachPack 2016 byla poskytnuta finanční podpora z EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Marketing, Název projektu: Marketing ve společnosti SAPRIL s.r.o., CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001897.