Dohoda

Společnost Sapril uzavřela 27.04.2018 novou „dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce č. MOA-UZ-22/2018“ s Úřadem práce ČR
Na základě této dohody jsme oprávněni našim zákazníkům poskytovat náhradní plnění.